به سایت خزر فن خوش آمدید

پست الکترونیک

info@khazarfan.com

تلفن دفتر مرکزی

02188844115

سیستم تهویه پارکینگ

سیستم تهویه پارکینگ یکی از مهم و حیاتی‌ترین نمونه ها در بین سیستم های تهویه هوا است. استفاده از سیستم تهویه پارکینگ به این جهت ضرورت دارد که هوای آلوده ای که از خودروها خارج می شود، در محیط های پارکینگی تجمع می کند و این پارکنیگ ها معمولاً خروجی هوا و دسترسی کافی به هوای آزاد ندارند. بنابراین، تجمع گازهای آلوده بسیار خطرناک، ممکن است باعث ایجاد آسیب‌های جبران ناپذیری در انسان شود. بنابراین، توصیه می شود که حتماً از سیستم تهویه پارکینگ استفاده شود.

ثبت نظر
khazarfan