به سایت خزر فن خوش آمدید

پست الکترونیک

info@khazarfan.com

تلفن دفتر مرکزی

02188844115

جت فن پارکینگی

جت فن پارکینگی یکی از انواع سیستم تهویه هوا است که مخصوص استفاده در محیط های سربسته و پارکینگ ها، به خصوص پارکینگ های طبقاتی است. به دلیل عدم دسترسی پارکینگ ها به هوای آزاد، استفاده از جت فن پارکینگی به منظور ایجاد جریان هوا و انجام عمل تهویه هوا در آن ها تبدیل به امری ضروری شده است.

ثبت نظر
khazarfan