به سایت خزر فن خوش آمدید

پست الکترونیک

info@khazarfan.com

تلفن دفتر مرکزی

02188844115

طراحی سیستم تهویه صنعتی

هنگام طراحی سیستم تهویه صنعتی باید به موارد مختلفی از جمله نوع هواکش، محل نصب، مدل های مختلف، مقدار صدای ایجاد شده، دبی حجمی و فشار استاتیک توجه کرد. در قسمت مقالات سعی شده تا به صورت خلاصه به معرفی هریک از این مولفه و شاخص ها در طراحی سیستم تهویه صنعتی پرداخته شود.

ثبت نظر
khazarfan